Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu - Özgeçmiş

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu | Özgeçmiş

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu
Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu

09.02.1969 tarihinde Erzurum‟da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladıktan sonra 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. 1997’de Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı‟nda başladığım doktora eğitimimiProf. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU danışmanlığında “Farklı Kanal Şekillendirme Aletleri ve Kanal Yıkama Solüsyonlarının Smear Tabakası Üzerine Etkisinin İncelenmesi” konulu tezimle 2002 yılında tamamladım. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör oldum. Endodonti alanı dışında ilgi duyduğum Adli dişle ilgili olarak 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Anabilim Dalı’nda 3 ay eğitim aldım. Bu alanda katıldığım 3.Adli Diş Hekimliği Kursunda (2-7 Nisan 2007,Ankara)  II.lik ödülü ve dişlere çip yerleştirilmesi konusunda yapmış olduğum çalışmamla Eseİstanbul 2007 Avrupa Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilim Kongresinde(06-08 Eylül 2007, İstanbul) Poster II.lik ödülünü aldım.

Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği fakültesinde Doçent temsilcisi olarak birer dönem fakülte kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptım. 9 Eylül 2013 tarihinden bu yana Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekteyim.