Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ - Özgeçmiş

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ | Özgeçmiş

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ
Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ 1998 yılında Hacettepe Üniversitesinden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalında Master derecesini aldıktan sonra doktora eğitimini “Endodonti” Anabilim Dalında almıştır. 2007 yılından beri aynı Üniverited öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2008 yılında Toronto Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuş, 2010 yılında Oxford Üniversitesi’nde “Kanıta Dayalı Diş Hekimliği” eğitimi almıştır. 2012 yılında Doçent ünvanı almış 2015 yılında dekan yardımcılığı görevine atanmıştır. Çok sayıda bilimsel makalesi ve kitaplarda bölümleri bulunmakta büyütme sistemleri, ağrı yönetimi, intrakuronal beyazlatma, kanıta dayalı diş hekimliği, endodontik tedavide başarı konularında konferanslar vermektedir. Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ “American Microscope Enhanced Dentistry” ve “European Society of Endodontology” üyesidir. 
 
 
 
 
Dr. Meriç Karapınar Kazandağ graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1998. She received her MSc on “Operative Dentistry” and Phd degree on “Endodontology”  from Yeditepe University. She works as a faculty member at Yeditepe University department of Endodontics since 2007. She worked as a visiting faculty at University of Toronto in 2008 and received education on “Evidence-based Dentistry” in Oxford University in 2010.  Dr. Karapınar Kazandağ was promoted to Associate Professorship in 2012 and affiliated as Vice Dean for Student Affairs and Graduate Education in 2015. Dr. Karapinar Kazandag is the author of numerous scientific articles and book chapters and mainly lectures on magnification devices, intracoronal bleaching, pain management, evidence based dentistry and treatment outcomes in endodontics. She is a member of American Microscope Enhanced Dentistry and a Certified member of European Society of Endodontology.